Senior Support

Warszawa 00-625
Polna 10/14

Gdy przychodzi jesień życia, stajemy się mniej samodzielni, trudniej jest nam wypełniać codzienne obowiązki, a nierzadko wymagamy specjalistycznej całodobowej opieki seniora. W Warszawie można liczyć na pomoc profesjonalnego zespołu. Wykwalifikowani pracownicy Senior Support udzielają pomocy w zakresie codziennego funkcjonowania, trzymają również pieczę nad stanem zdrowia, a w razie niepokojących sytuacji szybko na nie reagują. Dzięki temu osoba starsza będzie pod właściwą opieką w komfortowych, domowych warunkach.

Senior Support