Gdata - najlepszy antywirus

Szczecinek

Antywirusy mają za zadanie zapewnić nam całościową osłonę przed rozmaitego modelu niebezpieczeństwami - wirusami, aplikacjami szpiegującymi, atakami hakerów. Wszystkie programy w zestawieniu mają bardzo dobrą skuteczność - pod tym względem rozbieżności pomiędzy nimi są nikłe. Z zasady funkcjonują cały czas w tle, chroniąc nas w momencie surfowania w internecie. Mają dwa moduły: jeden, zdradzany skanerem, bada pliki co wyznaczony moment albo na żądanie, a drugi - monitor - działa non stop, obserwując bieżące akcje. Programy anty­wirusowe muszą nieprzerwanie uaktualniać bazy wirusów, biorąc je z internetu. Pewne spośród nich pracują w chmurze.