Kontakt

Dostawcą usługi medialnej na żądanie jest:

Telewizja Starachowice

Vimedia Jan Tamiołło

ul. Graniczna 12/99a

27-200 Starachowice

tel. 725 063 500

www.tv.starachowice.pl

e-mail: [email protected]

 

 

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Tel. 22 597 3000

www.krrit.gov.pl