599 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

  • 29.10.2020, 11:07
  • Telewizja Starachowice www.tv.starachowice.pl
599 nowych przypadków zakażenia koronawirusem
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach, w województwie świętokrzyskim odnotowano 599 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

To:

K

37

jędrzejowski

K

48

jędrzejowski

M

59

jędrzejowski

M

64

jędrzejowski

K

42

jędrzejowski

K

33

jędrzejowski

M

46

jędrzejowski

M

50

jędrzejowski

M

35

jędrzejowski

K

49

jędrzejowski

K

42

jędrzejowski

M

53

jędrzejowski

K

50

jędrzejowski

M

57

jędrzejowski

M

40

jędrzejowski

K

53

jędrzejowski

M

51

jędrzejowski

K

47

jędrzejowski

K

32

jędrzejowski

K

63

jędrzejowski

M

43

jędrzejowski

K

34

jędrzejowski

K

33

jędrzejowski

M

36

jędrzejowski

M

53

jędrzejowski

K

44

jędrzejowski

K

74

jędrzejowski

K

59

jędrzejowski

M

51

jędrzejowski

K

20

jędrzejowski

K

56

jędrzejowski

M

56

jędrzejowski

M

44

jędrzejowski

K

31

jędrzejowski

K

84

jędrzejowski

K

84

jędrzejowski

M

44

jędrzejowski

K

46

jędrzejowski

M

45

jędrzejowski

K

44

jędrzejowski

K

26

jędrzejowski

K

42

jędrzejowski

M

62

jędrzejowski

K

26

jędrzejowski

K

33

jędrzejowski

K

63

buski

K

27

pińczowski

M

56

buski

M

34

pińczowski

M

55

buski

M

66

m. Kielce

K

58

buski

M

57

kazimierski

M

67

buski

K

40

buski

K

42

kazimierski

M

21

kazimierski

M

70

buski

K

14

pińczowski

M

43

m. Kielce

M

34

m. Kielce

M

34

m. Kielce

K

34

m. Kielce

K

41

m. Kielce

K

54

m. Kielce

M

31

m. Kielce

M

58

m. Kielce

M

26

m. Kielce

K

25

m. Kielce

M

19

m. Kielce

K

43

m. Kielce

M

31

m. Kielce

K

50

m. Kielce

K

29

m. Kielce

M

55

m. Kielce

K

87

m. Kielce

M

38

m. Kielce

K

27

m. Kielce

M

65

m. Kielce

M

45

m. Kielce

M

37

m. Kielce

M

38

m. Kielce

M

31

m. Kielce

K

28

m. Kielce

K

74

m. Kielce

M

49

m. Kielce

K

74

m. Kielce

M

59

m. Kielce

K

71

m. Kielce

M

48

m. Kielce

M

61

m. Kielce

M

37

m. Kielce

M

47

m. Kielce

M

59

m. Kielce

K

35

m. Kielce

K

45

m. Kielce

K

72

m. Kielce

M

51

m. Kielce

M

30

m. Kielce

M

27

m. Kielce

M

42

m. Kielce

M

48

m. Kielce

M

40

m. Kielce

K

58

m. Kielce

K

80

m. Kielce

M

33

m. Kielce

M

32

m. Kielce

K

60

m. Kielce

M

28

m. Kielce

M

64

m. Kielce

M

61

m. Kielce

K

30

m. Kielce

K

58

m. Kielce

K

39

m. Kielce

M

61

m. Kielce

M

14

m. Kielce

M

69

m. Kielce

K

60

m. Kielce

K

48

m. Kielce

K

45

m. Kielce

K

31

m. Kielce

K

37

m. Kielce

K

41

m. Kielce

M

41

m. Kielce

M

45

m. Kielce

K

53

m. Kielce

K

59

m. Kielce

M

52

m. Kielce

K

44

m. Kielce

K

44

m. Kielce

K

38

m. Kielce

M

24

m. Kielce

K

35

m. Kielce

K

41

m. Kielce

K

50

m. Kielce

K

65

m. Kielce

M

56

m. Kielce

M

34

m. Kielce

M

41

m. Kielce

M

39

m. Kielce

M

16

m. Kielce

M

60

m. Kielce

K

53

m. Kielce

K

29

m. Kielce

M

41

m. Kielce

M

39

m. Kielce

M

49

m. Kielce

K

53

m. Kielce

K

78

m. Kielce

M

86

m. Kielce

M

44

m. Kielce

M

19

m. Kielce

K

36

m. Kielce

M

37

m. Kielce

K

45

m. Kielce

M

35

m. Kielce

M

54

m. Kielce

K

50

m. Kielce

K

53

m. Kielce

M

41

m. Kielce

K

86

m. Kielce

K

56

m. Kielce

K

25

m. Kielce

K

51

m. Kielce

K

38

m. Kielce

M

46

m. Kielce

K

51

m. Kielce

K

56

m. Kielce

K

35

m. Kielce

M

30

m. Kielce

K

43

m. Kielce

M

37

m. Kielce

K

28

m. Kielce

K

40

m. Kielce

K

48

m. Kielce

K

36

m. Kielce

M

32

m. Kielce

K

26

m. Kielce

M

29

m. Kielce

K

56

m. Kielce

M

41

m. Kielce

K

46

m. Kielce

K

32

m. Kielce

M

62

m. Kielce

K

64

m. Kielce

K

76

m. Kielce

M

32

m. Kielce

K

43

m. Kielce

M

35

m. Kielce

M

36

opatowski

K

52

opatowski

M

54

opatowski

K

46

opatowski

K

44

opatowski

K

52

opatowski

M

79

opatowski

M

bd

opatowski

M

67

opatowski

M

59

opatowski

M

61

opatowski

K

53

opatowski

K

55

konecki

K

58

konecki

M

68

konecki

M

90

konecki

K

87

konecki

K

59

konecki

K

65

konecki

K

28

konecki

K

50

konecki

K

43

konecki

K

40

konecki

M

42

konecki

K

67

konecki

M

64

konecki

K

34

konecki

K

28

konecki

M

59

konecki

M

55

konecki

K

35

konecki

M

34

konecki

M

59

konecki

K

75

konecki

M

41

konecki

M

56

konecki

K

52

konecki

K

37

konecki

M

37

konecki

M

32

konecki

M

42

konecki

M

45

konecki

K

35

konecki

M

45

konecki

M

73

konecki

K

72

konecki

M

72

konecki

M

80

konecki

M

72

konecki

M

79

konecki

K

47

konecki

K

55

konecki

K

68

konecki

K

53

konecki

M

66

konecki

K

58

konecki

M

79

konecki

K

34

konecki

K

80

konecki

M

42

konecki

M

42

konecki

K

40

konecki

M

49

ostrowiecki

M

82

ostrowiecki

M

74

ostrowiecki

K

40

ostrowiecki

K

6

ostrowiecki

K

37

ostrowiecki

M

12

ostrowiecki

K

71

ostrowiecki

M

67

ostrowiecki

M

51

ostrowiecki

K

42

ostrowiecki

K

57

ostrowiecki

M

45

ostrowiecki

K

54

ostrowiecki

K

49

ostrowiecki

K

46

ostrowiecki

K

42

ostrowiecki

M

58

ostrowiecki

K

57

ostrowiecki

K

48

ostrowiecki

K

69

ostrowiecki

M

58

ostrowiecki

K

27

ostrowiecki

K

34

ostrowiecki

M

67

ostrowiecki

K

51

ostrowiecki

K

34

ostrowiecki

K

38

ostrowiecki

K

45

ostrowiecki

K

36

ostrowiecki

K

18

ostrowiecki

K

49

ostrowiecki

M

57

ostrowiecki

K

50

ostrowiecki

K

39

ostrowiecki

M

55

ostrowiecki

K

54

ostrowiecki

M

24

ostrowiecki

K

54

ostrowiecki

M

51

ostrowiecki

K

54

ostrowiecki

K

52

ostrowiecki

K

43

ostrowiecki

K

43

ostrowiecki

K

58

ostrowiecki

K

26

ostrowiecki

K

46

staszowski

M

49

staszowski

K

77

staszowski

K

26

staszowski

M

29

staszowski

K

54

staszowski

K

57

staszowski

K

32

staszowski

M

77

staszowski

K

43

staszowski

K

23

staszowski

K

37

staszowski

K

49

staszowski

K

30

staszowski

M

38

staszowski

M

43

staszowski

M

21

staszowski

M

48

staszowski

M

66

sandomierski

M

71

sandomierski

M

49

sandomierski

K

38

sandomierski

K

78

sandomierski

K

37

sandomierski

K

74

sandomierski

M

64

sandomierski

K

38

sandomierski

K

48

sandomierski

K

74

sandomierski

K

51

sandomierski

M

80

sandomierski

M

31

sandomierski

K

53

sandomierski

K

40

sandomierski

K

59

sandomierski

M

58

sandomierski

M

64

sandomierski

K

75

sandomierski

K

28

sandomierski

K

47

sandomierski

M

62

sandomierski

K

48

sandomierski

K

74

sandomierski

K

23

sandomierski

M

32

sandomierski

K

21

sandomierski

K

64

sandomierski

K

25

sandomierski

K

51

sandomierski

K

71

sandomierski

M

37

sandomierski

M

54

sandomierski

K

48

sandomierski

K

26

sandomierski

M

26

sandomierski

M

46

sandomierski

M

63

sandomierski

M

44

sandomierski

M

71

sandomierski

M

62

sandomierski

K

69

sandomierski

M

68

sandomierski

K

85

sandomierski

M

86

sandomierski

M

87

sandomierski

M

78

sandomierski

K

32

sandomierski

K

50

sandomierski

K

51

sandomierski

K

69

sandomierski

M

36

sandomierski

K

16

sandomierski

K

54

sandomierski

K

26

ostrowiecki

M

62

m. Kielce

K

52

m. Kielce

K

84

m. Kielce

K

96

m. Kielce

M

61

m. Kielce

M

77

m. Kielce

K

58

m. Kielce

K

80

m. Kielce

K

88

m. Kielce

K

86

m. Kielce

K

98

m. Kielce

M

54

m. Kielce

M

53

m. Kielce

M

50

m. Kielce

M

79

m. Kielce

M

87

m. Kielce

M

68

m. Kielce

K

89

m. Kielce

M

84

m. Kielce

K

80

m. Kielce

K

67

m. Kielce

K

38

m. Kielce

M

31

m. Kielce

M

49

m. Kielce

M

41

sandomierski

M

27

starachowicki

M

29

świętochłowicki

M

30

będziński

M

27

zabrzański

M

82

m. Kielce

M

27

częstochowski

M

27

częstochowski

M

29

tarnogórski

M

41

jaworznicki

M

80

m. Kielce

M

77

m. Kielce

M

73

m. Kielce

K

87

m. Kielce

K

46

kielecki

M

31

bytomski

M

48

skarżyski

M

39

skarżyski

M

44

skarżyski

K

52

skarżyski

K

57

skarżyski

M

45

skarżyski

M

72

skarżyski

K

42

m. Kielce

K

44

skarżyski

M

36

skarżyski

K

51

skarżyski

M

60

skarżyski

M

52

skarżyski

K

46

skarżyski

K

55

skarżyski

K

44

starachowicki

M

58

skarżyski

K

60

skarżyski

K

25

skarżyski

K

78

skarżyski

M

55

skarżyski

K

44

skarżyski

M

57

skarżyski

K

50

skarżyski

M

65

skarżyski

M

71

skarżyski

K

26

skarżyski

K

17

m. Kielce

M

54

m. Kielce

K

41

skarżyski

M

51

skarżyski

K

51

skarżyski

K

49

skarżyski

K

40

skarżyski

K

41

skarżyski

K

39

skarżyski

K

24

skarżyski

M

65

skarżyski

K

42

skarżyski

K

59

skarżyski

K

46

skarżyski

K

54

skarżyski

K

64

skarżyski

K

57

skarżyski

K

48

skarżyski

M

63

skarżyski

K

64

skarżyski

K

44

skarżyski

K

35

skarżyski

K

65

skarżyski

K

28

skarżyski

K

32

skarżyski

K

17

skarżyski

M

63

skarżyski

M

49

skarżyski

K

71

skarżyski

K

51

skarżyski

K

55

skarżyski

K

57

skarżyski

K

49

skarżyski

M

35

skarżyski

M

67

skarżyski

M

21

skarżyski

M

61

skarżyski

M

62

skarżyski

K

59

skarżyski

K

65

skarżyski

K

50

skarżyski

K

22

skarżyski

K

52

skarżyski

K

34

skarżyski

K

47

skarżyski

K

49

skarżyski

K

45

skarżyski

K

56

skarżyski

K

32

skarżyski

M

27

skarżyski

M

49

skarżyski

M

39

skarżyski

K

47

skarżyski

K

40

skarżyski

K

19

skarżyski

M

34

 skarżyski

M

35

skarżyski

M

31

skarżyski

K

50

skarżyski

M

31

skarżyski

M

34

skarżyski

M

49

skarżyski

K

36

skarżyski

M

61

skarżyski

M

44

skarżyski

K

39

skarżyski

K

85

skarżyski

K

55

skarżyski

K

44

skarżyski

K

70

m. Kielce

M

31

m. Kielce

M

43

m. Kielce

K

62

m. Kielce

K

57

m. Kielce

M

42

m. Kielce

K

51

m. Kielce

M

81

m. Kielce

M

53

m. Kielce

M

62

m. Kielce

K

28

m. Kielce

K

31

m. Kielce

M

36

m. Kielce

M

37

m. Kielce

M

49

m. Kielce

K

28

m. Kielce

M

42

m. Kielce

K

21

m. Kielce

M

33

m. Kielce

M

38

m. Kielce

M

30

m. Kielce

M

29

m. Kielce

K

28

m. Kielce

M

61

m. Kielce

K

40

m. Kielce

K

58

m. Kielce

K

59

m. Kielce

K

25

m. Kielce

K

46

m. Kielce

K

48

m. Kielce

K

52

m. Kielce

M

51

m. Kielce

K

54

m. Kielce

K

44

m. Kielce

K

37

m. Kielce

K

61

m. Kielce

K

27

m. Kielce

M

60

m. Kielce

M

56

m. Kielce

M

56

m. Kielce

K

32

m. Kielce

K

68

m. Kielce

K

56

m. Kielce

K

52

m. Kielce

K

61

m. Kielce

K

33

m. Kielce

K

34

m. Kielce

M

36

m. Kielce

M

43

m. Kielce

M

50

m. Kielce

M

38

m. Kielce

M

57

m. Kielce

M

40

m. Kielce

K

63

m. Kielce

K

50

m. Kielce

K

44

m. Kielce

K

62

m. Kielce

M

60

m. Kielce

K

31

m. Kielce

M

25

m. Kielce

K

40

m. Kielce

K

38

m. Kielce

K

92

staszowski

M

28

konecki

K

86

m. Kielce

K

87

m. Kielce

K

41

kielecki

K

80

włoszczowski

K

32

m. Kielce

M

78

m. Kielce

M

69

m. Kielce

K

64

m. Kielce

M

45

b.d

M

29

bytomski

M

48

m. Kielce

K

86

kazimierski

K

49

staszowski

K

84

buski

K

28

sandomierski

K

87

kielecki

K

78

staszowski

K

73

ostrowiecki

K

53

opatowski

M

44

kielecki

M

77

staszowski

K

46

pińczowski

K

37

staszowski

M

83

staszowski

M

75

staszowski

K

73

sandomierski

M

60

staszowski

M

36

m. Kielce

 

 

Z przykrością informujemy o śmierci 21 mieszkańców województwa świętokrzyskiego:

 

 

PŁEĆ

WIEK

POWIAT

1.

M

60

jędrzejowski

2.

K

83

jędrzejowski

3.

M

78

jędrzejowski

4.

M

75

jędrzejowski

5.

K

87

ostrowiecki

6.

M

67

ostrowiecki

7.

K

77

starachowicki

8.

M

66

starachowicki

9.

K

88

staszowski

10.

M

83

staszowski

11.

K

78

skarżyski

12.

M

76

skarżyski

13.

K

80

kazimierski

14.

M

70

buski

15.

K

94

konecki

16.

M

69

konecki

17.

M

82

konecki

18.

K

86

konecki

19.

M

79

opatowski

20.

K

85

opatowski

21.

M

79

opatowski

 

 

 

Ponadto na terenie województwa świętokrzyskiego potwierdzono 91 ozdrowienia:

 

 

 

powiat

liczba
ozdrowieńców

1.

buski

2

2.

jędrzejowski

50

3.

kazimierski

3

4.

kielecki

3

5.

konecki

5

6.

m. Kielce

 

7.

opatowski

3

8.

ostrowiecki

 

9.

pińczowski

4

10.

sandomierski

 

11.

skarżyski

 

12.

starachowicki

2

13.

staszowski

12

14.

włoszczowski

7

     
 

RAZEM

91

W sumie na terenie województwa świętokrzyskiego stwierdzono 9 813 zachorowania na COVID-19, w tym 179 zgony oraz 2 682 ozdrowienia.

Obecnie:

- 750 osób jest hospitalizowanych,

- 15 394 osób jest poddanych kwarantannie,

- 731 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym.

Telewizja Starachowice www.tv.starachowice.pl

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.tv.starachowice.pl z siedzibą w Starachowicach ul. Graniczna 12/99a. Vimedia jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe