Pomocą w przemoc

  • 30.12.2020, 11:32
  • Iwona Bryła
2020-12-29pcpr.mp4
loadingŁaduję odtwarzacz...
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, w odpowiedzi na problem społeczny związany ze zjawiskiem agresywnych zachowań, realizowało w minionym roku projekt „Razem po Moc” nastawiony na zwiększenie skuteczności wsparcia udzielanego osobom i rodzinom, które doświadczyły przemocy.

Przedsięwzięcie obejmowało działania w dwóch blokach. Pierwszy z nich dotyczył podniesienia kompetencji kadr pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy, poprzez udział w szkoleniach.

Iwona Bryła

Podziel się:


Pozostałe